Goede Doelen

Goede Doelen

 
Kindertehuis in Polen via de heer G. Nolta die de transporten zelf organiseert en financiert.

H.V.O. Querido (hulp voor onbehuisden) Via mevr. B Baerts

Snelle acties zoals:
Kleding voor vluchtelingenkampen
Kleding voor asielzoekers
Kleding voor kleine projecten in ontwikkelingslanden